מחלות לב 23.10.2019

האם מדידות של טרופונין T וטרופונין I יכולות לשמש כבדיקות סקר לאוכלוסיה הכללית?

החוקרים חיפשו קשר בין עלייה בערכי טרופונין T וטרופונין I לבין סיכון מוגבר למחלות קרדיווסקולריות, לסיבוכים שלהן ולתמותה

קיים עניין גדול בהרחבת השימוש בטרופונין עם רגישות לבבית גבוהה לצורך סקירה של מחלות קרדיווסקולריות (CVD – Cardiovascular diseases) ואי ספיקת לב באוכלוסיה. עם זאת, לא ברור האם מדידות של טרופונין T לבבי (cTnT) וטרופונין I לבבי (cTnI) הן בעלות ערך שווה בהערכת הסיכונים למחלות האלו.

מטרת המחקר היתה להשוות ולעמת את (1) הקשר של cTnT ו-cTnI ל-CVD ולתוצאים של CVD ו-(2) לבדוק את הגורם הקובע שלהם במסגרת מחקר GWAS - genome-wide association study.

החוקרים מדדו cTnT ו-cTnI בעלי רגישות גבוהה בדם של 19,501 משתתפים במחקר בשם Generation Scotland Scottish Family Health Study. חציון זמן המעקב היה 7.8 שנים (טווח בין רבעוני: 7.1-9.2 שנים). בהמשך, החוקרים בדקו את הקשר בין כל אחד מסוגי הטרופונין לבין הרכב של תוצאי מחלות קרדיווסקולריות (1,177 אירועים), התמותה הקשורה להן  (n=266), תמותה שאינה קשורה להן (n=374) ואי ספיקת לב (n=216) באמצעות מודלי Cox. בהמשך, בוצע מחקר GWAS תוך שימוש בגישה סטנדרטית שפותחה עבור העוקבה.

תוצאות המחקר חשפו קשר חזק בין שני סוגי הטרופונין לבין סיכון ל-CVD במודלים המותאמים. לאחר התאמה לגורמי סיכון קלאסיים, יחס הסיכונים לעלייה של סטיית תקן 1 בטרנספורמציית לוג לטרופונין היה 1.24 (רווח בר סמך 95%: 1.17-1.32) ו-1.11 (רווח בר סמך 95%: 1.04-1.19) ל-cTnI ו-cTnT, בהתאמה, היחס של יחס הסיכונים היה 1.12 (רווח בר סמך 95%: 1.04-1.21). בנוסף, נמצא כי cTnI, אך לא cTnT, קשור לאוטם שריר הלב ולמחלות עורקים כליליים.

החוקרים מצאו קשר חזק בין שני סוגי הטרופונין לבין תמותה מ-CVD ואי ספיקת לב. בשונה מכך, נמצא קשר בין cTnT, אך לא cTnI, לבין תמותה שאינה כתוצאה מ-CVD; היחס של יחס הסיכונים היה 0.77 (רווח בר סמך 95%: 0.67-0.88).

במסגרת GWAS, החוקרים זיהו חמישה אתרים (loci) (53 פולימורפיזם בנוקלאוטיד בודד) שקשורים ל-cTnI וארבעה אתרים שונים (ארבעה פולימורפיזם בנוקלאוטיד בודד) שקשורים ל-cTnT.

החוקרים הסיקו כי יש הבדלים בגורמים הגנטיים הגורמים לעלייה קלה ב-cTnI וב-cTnT וכי גם הקשר שלהם לתוצאים שונה. עלייה ב-cTnI נמצאת בקשר חזק יותר לחלק מהתוצאים הקשורים ל-CVD, בזמן ש-cTnT קשור באופן חזק יותר לתמותה שאינה כתוצאה מ-CVD.

הממצאים הללו עוזרים בבחירה העתידית של סוג הטרופונין האופטימלי בו רצוי להשתמש בקליניקה ובמחקרים בתחום זה.

מקור:

Welsh, P. et al. (2019) Circulation 139,24.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרופונין,  מחלות קרדיווסקולריות,  אי ספיקת לב,  בדיקות סקר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות