תסמונת מצוקה נשימתית 20.11.2019

האם קיימים הבדלים בין המינים בניהול מקרי ARDS, במתן הנשמה מלאכותית ובתוצאותיה?

החוקרים בדקו האם קיימים הבדלים בניהול הטיפול בין גברים לנשים ובתוצאותיו במקרים של תסמונת מצוקה נשימתית חריפה

טיפול נמרץ, הנשמה. אילוסטרציה

במחקר עוקבה פרוספקטיבי נמצא כי קיימים הבדלים בנפחי ההנשמה שמקבלות נשים עם ARDS, בהשוואה לגברים, וכי קיימים גם הבדלים בשיעורי התמותה בין המינים.

מטרת המחקר היתה לקבוע את ההשפעה של המין על הניהול והתוצאים של מטופלים עם תסמונת מצוקה נשימתית חריפה (ARDS – Acute respiratory distress) במסגרת מחקר ה-LUNG SAFEי(Large Observational Study to Understand the Global Impact of Severe Acute Respiratory Failure).

החוקרים בחנו את ההשפעה של המין על תמותה, אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ומשך האשפוז ומשך השימוש בהנשמה מלאכותית פולשנית (IMV- Invasive mechanical ventilation) בקרב מטופלים עם ARDS שעברו IMV, תוך התאמה למערפלים קליניים ודמוגרפיים מתאימים.

מתוך 2,377 מטופלים עם ARDS, 905 (38%) היו נשים ו-1,472 (62%) היו גברים. החוקרים לא מצאו הבדל בין המינים בנוגע לזיהוי ARDS על ידי הרופאים ובנוגע לחומרת המחלה.

תוצאות המחקר חשפו כי נשים קיבלו נפחי הנשמה מתחלפים (Tidal volumes) גבוהים יותר (8.2±2.1 בהשוואה ל- 7.2±1.6 מ"ל·ק"ג-1; p< 0.0001), כמו גם לחצי פלאטו וה-Driving pressures גבוהים יותר בהשוואה לגברים. בנוסף, נמצא גם כי 50% מהנשים קיבלו נפחי אוורור (Tidal volume ventilation) נמוכים יותר בהשוואה ל-74% מהגברים (p< 0.0001).

החוקרים מצאו כי בקרב מטופלים נמוכים יותר (עד גובה 1.69 מטר), נשים היו בסבירות נמוכה יותר באופן מובהק לקבל נפחי הנשמה מתחלפים נמוכים. כמו כן, בקרב נשים ששרדו, משך ה-IMV היה נמוך יותר ומשך האשפוז היה קצר יותר בהשוואה לגברים.

התמותה הכוללת באשפוז היתה דומה בין נשים 40.2%) לגברים (40.2%). עם זאת, החוקרים מצאו קשר בין מין נקבה לבין תמותה מוגברת בקרב מטופלים עם ARDS חמור מאובחן (יחס הסיכויים למין (גברים בהשוואה לנשים): 0.35, רווח בר סמך 95%: 0.14-0.83).

המסקנות שעלו מן המחקר הראו כי נשים נמוכות עם ARDS הן בעלות סבירות נמוכה לקבל נפחי אוורור נמוכים, בזמן שנשים עם ARDS חמור מאובחן הן בעלות הסיכון הגבוה ביותר לתמותה. המידע שמתואר כאן מדגיש את הצורך בניהול טוב יותר של ההנשמה בקרב נשים במטרה לשפר את התוצאים שלהן במקרי ARDS.

מקור: 

McNicholas, B.A. et al. (2019) European Respiratory Journal 54.

נושאים קשורים:  רפואת ריאות,  הנשמה מלאכותית,  תמותה בבית החולים,  מחקרים,  טיפול נמרץ,  תסמונת מצוקה נשימתית
תגובות