תסמונת מצוקה נשימתית 24.02.2020

סמן פרוגנוסטי להתפתחות של ARDS בקרב מטופלים עם אלח דם

איך ניתן לנבא התפתחות של תסמונת מצוקה נשימתית חריפה בקרב מטופלים עם אלח דם באמצעות בדיקת דם?

מיקרו חלקיקים אנדותליאלים בסירקולציה (EMPs - Endothelial microparticles) נחשבים לסמנים לפגיעה באנדותל ותאי אנדותל מיקרווסקולרים בריאות מבטאים רמות גבוהות יותר של אנזים המהפך (ACEי– Angiotensin- converting enzyme).

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון האם מספר ה-EMPs המיקרווסקולריים החיוביים ל-ACE יכול לשמש כסמן פרוגנוסטי של התפתחות תסמונת מצוקה נשימתית חריפה (ARDS – Acute respiratory syndrome) בקרב מטופלים עם אלח דם.

החוקרים בדקו באמצעות ציטומטריית זרימה (Flow cytometry) את מספר ה-EMPs וה-EMPs החיוביים ל-ACE בנוזל העליון של תרבית שנלקחה מתאי אנדותל אנושיים, כמו גם בדם של עכברים במודל של פגיעה ריאתית וממטופלים עם אלח דם (n=82).

תוצאות המחקר הדגימו עלייה ב-ACE + EMPs בתרביות שנלקחו מתאי אנדותל מיקרווסקולרים בריאות לאחר חשיפה לגירוי דלקתי. בנוסף, במודל העכברים עם הפגיעה הריאתית, נמצא כי ACE+ EMPs ויחס ה-ACE +יEMP/EMP היו גבוהים יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת (p< 0.001). כמו כן, החוקרים מצאו כי יחס ה-ACE + EMP/EMP היה במתאם עם יחס הרטיבות/ יובש בריאות (rs= 0.775, p< 0.001).

החוקרים מצאו גם כי ה-ACE+ EMP ויחס ה-ACE + EMP/EMP בזמן הקבלה לאשפוז היו גבוהים באופן מובהק בקרב מטופלים עם אלח דם שפיתחו ARDS בהמשך בהשוואה למטופלים עם אלח דם שלא פיתחו ARDSי(p< 0.001).

המסקנות של המחקר מצביעות על כך ש-ACE + EMP בסירקולציה יכול לשמש כסמן פרוגנוסטי להתפתחות של ARDS בקרב מטופלים עם אלח דם.

לסיכום, החוקרים הדגימו רמות גבוהות של מיקרו חלקיקים אנדותליאלים בסירקולציה, המבטאים את האנזים ACE במטופלים עם אלח דם שפיתחו מצוקה נשימתית חריפה בזמן האשפוז, ועל כן הם יכולים לשמש כסמן פרוגנוסטי.

מקור: 

Takei, Y. et al. (2019) European Respiratory Journal 54.

נושאים קשורים:  מיקרו חלקיקים אנדותליאלים,  תאי אנדותל,  תסמונת מצוקה נשימתית חריפה,  אלח דם,  מחקרים
תגובות