סיבוכים טרומבואמבולים 10.09.2020

השפעת השימוש במריחואנה על אירועים טרומבואמבולים

מטרת המחקר היתה להעריך את ההשפעה של צריכת מריחואנה בטרם פגיעה על סיבוכים טרומבואמבולים במטופלי טראומה

טטרה-הידרו-קנאבידיול יכולה להשפיע על קסקדת הקרישה ולהוביל לקרישיות מוגברת. למרות זאת, המשמעות הקלינית של ממצאים אלה טרם נחקרה.

מטרת המחקר היתה להעריך את ההשפעה של צריכת מריחואנה בטרם פגיעה על סיבוכים טרומבואמבולים במטופלי טראומה. החוקרים ביצעו במשך שנתיים (2015-2016) ניתוח של נתונים ממאגר ה-ACS-TQIP וכללו את כל מטופלי הטראומה הבוגרים (≥18 שנים).

המטופלים סווגו על פי חשיפה למריחואנה בטרם פציעתם: קבוצת THC+ve וקבוצת THC-ve. החוקרים בדקו: דמוגרפיה, תחלואה נלווית, פרמטרים של פציעה, מסלול אשפוז ושימוש פרופילקטי בגורמי קרישה. התוצאים היו סיבוכים טרומבואמבולים (פקקת ורידים עמוקה, תסחיף ריאתי, שבץ, אוטם שריר הלב ותמותה).

מתוך 593,818 מטופלי טראומה 678 נכללו (226 THC+ve לעומת 452 THC-ve). הגיל הממוצע היה 34±15, ISS היה 14 [10-21]. לא היה הבדל בין שתי הקבוצות בגיל, מגדר, ISS, דירוג AIS - ראש, דירוג AIS - גפיים, שימוש בהפרין מסוג unfractionated, שימוש בהפרין מסוג low molecular weight heparin ואורך שהות בבית חולים. סך הכל, שיעור הסיבוכים הטרומבואמבולים היה 4.3% ושיעור התמותה היה 4%.

במטופלי קבוצת ה-THC+ve נמצא שעור גבוה יותר של סיבוכים טרומבואמבולים (3.5%) בהשוואה למטופלי קבוצת ה-THC-ve (בה שיעור הסיבוכים היה 1.1%) (p=0.03).

שיעור פקקת ורידים עמוקה (6.6% לעומת 1.8%, p=0.02) ותסחיף ריאתי (2.2% לעומת 0.2%, p=0.04) היה גבוה יותר בקבוצת ה-THC+ve. לא נמצא הבדל בשיעור השבץ (p=0.24), אוטם שריר הלב (p=0.35) והתמותה (p=0.28).

מסקנת החוקרים היתה שחשיפה לטטרה-הידרו-קנאבידיול מגבירה את הסיכון לסיבוכים טרומבואמבולים במטופלי טראומה. זיהוי מוקדם וטיפול בסיבוכים טרומבואמבולים נדרש על מנת לשפר תוצאים בקבוצת מטופלי טראומה זו.

מקור:

Stupinski J et. al (2020) The Journal of Trauma and Acute Care Surgery DOI: 10.1097/TA.0000000000002667

נושאים קשורים:  מחקרים,  טטרה-הידרו-קנאבידיול,  סיבוכים טרומבואמבולים,  שבץ,  פקקת ורידים עמוקה
תגובות