הזנה 07.11.2021

גורמים הקשורים להצלחה בהכנסת צינור הזנה פוסט-פילורי

במחקר נמצא כי פוזיציה של העיקול הגדול בקיבה עם צפליזציה לכיוון L1- L2 היה המשתנה היחיד שהיה קשור להנחה מוצלחת של צינור ההזנה

להזנה טרנס-ג׳וגג׳נאלית באמצעות צינור הזנה פובט-פילורי הסיכון הנמוך ביותר לאספירציה או לרפלוקס. יחד עם זאת, הנחת צינור הזנה בשיטה עיוורת יכולה להיות משימה לא פשוטה. מכשירי עזר כמו פלואורוסקופיה או אנדוסקופיה הינם שימושיים אך ייתכן שלא יהיו מתאימים למטופלים בלתי יציבים המודינמית או עם כשל נשימתי חמור.

מטרת המחקר היתה לחקור את הגורמים הקשורים להצלחה בניסיון ראשון של הנחה עיוורת של צינור הזנה פוסט- פילורי בחולים קריטיים. החוקרים אספו נתונים באופן רטרוספקטיבי מתיקים רפואיים של מטופלים מבוגרים אשר עברו הנחה של צינור הזנה פוסט-פילורי ביחידה לטיפול נמרץ בין ינואר 2012 לדצמבר 2018. החוקרים בדקו באמצעות ניתוח רגרסיה לוגיסטית קשר בין הצלחה בניסיון הכנסה ראשון למשתנים בלתי תלויים.

המחקר כלל 442 מטופלים. תוצאות המחקר הראו כי שיעור ההצלחה בהכנסה בניסיון ראשון היה 42.8%  (n=189). הניתוח הסטטיסטי הראה כי פוזיציה של העיקול הגדול בקיבה עם צפליזציה לכיוון L1- L2 היה המשתנה היחיד שהיה קשור להנחה מוצלחת של הצינור (יחס הסיכויים להצלחה בניסיון ראשון, 0.62, 95% רווח בר-סמך 0.40- 0.95).

החוקרים סיכמו כי אצל חולים קריטיים, פוזיציה של העיקול הגדול בקיבה קאודלית ל-L1- L2 עשויה להיות קשורה לשיעור הצלחה נמוך יותר בניסיון הכנסה עיוור ראשון של צינור הזנה פוסט-פילורי.

מקור:

Kohei Kurisawa et. al (2021) Journal of Intensive Care DOI: https://doi.org/10.1186/s40560-021-00577-1

נושאים קשורים:  טיפול נמרץ,  צינור הזנה,  מחקרים,  צינור הזנה פוסט-פילורי
תגובות